#3837
Bảo Võ Hoàng Gia
Thành viên

Máy tính bị thường bị chạy chậm và bị treo máy phải làm sao anh Tấn Dân ? chỉ em cách khắc phục với ạ ! Em xin cám ơn trước ạ !