#3839

Máy em cũng bị chậm nên giờ cần các chuyên gia giúp đỡ ạ !