#5155

BÀI TẬP :   61

  1. a=input()
  2. print(“Chao”,a)