#5063

BÀI TẬP :   36 ước số chung lớn nhất

  1. a,b=map(int,input().split())
  2. while a!=b:
  3.     if a>b:
  4.         a=a-b
  5.     else:
  6.         b=b-a
  7. print(a)